పుట:Delhi-Darbaru.pdf/9

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


.

SELECT BIBLIOGRAPHY.

GENERAL

Treaties, Engagements and Sannads---Aitchinson..
Native States of India-Malleson G. B.
Princes, protected of India-Lee-Warner.
Two Native States--J. D. B. Gribble.
Chiefs, Rajas, Zamindars-Ghose.
India (British) Prosperous-Digby.
India, History of Hindu and Muhammadar?
Periods-Elphinstone.
India, History of-H. G. Keene.
India Comprehensive History—Beveridge.

.

DHELI PAST AND PRESENT.

History of Indian Architecture-Fergusson.
Seven Cities of Dheli-Hearne.
Dheli or Indraprasth-(Maharatti) B. Parsanese.
All about Dheli.G. A. Natosan.
Epigraphia Indica.
History of India, Muhammadan Period (Telugu)
K. V. Lakshmana Rau. M. A.

IX