పుట:Delhi-Darbaru.pdf/415

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

శుద్ధ పత్రిక

పుట వరుస తప్పు ఒప్పు
14 3 యతని అతని
15 7 యిది ఇది
34 1 పించుట యుంట
42 2 గలరుం హైందవ గలరు. దీనిపుట్టుకహైం
43 8 దెలుపుటయే దెలుపుటయే*(దవ
47 2 జేర్చిరి* జేర్చిరి"
47 21 *పెర్గుసనుగారి 63 వపేజీలో మొదటి
69 2 నాగిన సాగిన
71 7 కయినలంక కయివానినలంక
71 21 శ్రేయోదాయమగు శ్రేయోదాకమగు
73 4 వెల్లడించుచు, తన వెల్లడించుచు "తన
73 6 దనయెడల దన దనయెడల తన
78 10 భీయెంత భ్వికినెంత
110 13 నగుట యతని నగుటయు నతని
117 6 1799 1803
145 14 వీరుబన్న వీరుపన్న
152 11 రిగూడు రికి గూడ
155 10 యుద్వోగస్తులు యుద్వోగస్తులు
173 3 యుపక్రమించిన ఉపక్రమించిన
199 9 విక్ర ఉల్ విక్రం ఉల్
209 6 సంస్తాన సంస్థాన