పుట:Delhi-Darbaru.pdf/3

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


స్వస్తిప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం | న్యాయ్యేన మార్గేణ మహీంమహీశాః.

ఢిల్లీదర్బారు

ఇది

కే. వి. లక్ష్మణరావు, ఎం. ఏ.

గారిచే సంపాదితము.

Delhi-Darbaru.pdf

చెన్న పట్టణము

జ్యోతిష్మతీ ముద్రాక్షరశాలయందు

ముద్రింపఁబడియె

1912

జందాదారులకు 1-0-0

All Rights Reserved.

ఇతరులకు 1-8-0