పుట:Delhi-Darbaru.pdf/22

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

మైసూరు రాజ వంశము 319
కంఠీరవనర సింహుఁడు 323
దొడ్డదేవరాజు324
చిక్క- దేవరాజు 325
దొడ్డ కృష్ణరాజు 329
మంత్రులే రాజులు 330
హైదరు రాజు నేరుట 332
హైదరు ప్రభుత్వము 333
టిప్పుసుల్తాను 338
పూర్ణయ్య 342
కృష్ణ రాజ ఒడయరు346
కమీషను పరిపాలన347
శ్యామ రాజేంద్ర ఒడయరు దత్తువచ్చుట350
శ్యామ రాజేంద్ర ఒడయరు. .. 353
కృష్ణ రాజ ఒడయరు356

ఏడవ ప్రకరణము.


పూర్వపు దర్బారులు


ధర్మ రాజు రాజసూయము363
ధర్మరాజు నశ్వమేధము364
ఔరంగ జేబు పట్టాభిషేకము366

ఎనిమిదవ ప్రకరణము.


|

బిటిషు దర్బారులు.

.

1871 వ సంవత్సరపు దర్బారు 372
1908 వ సంవత్సరపు దర్బారు 375
శ్రీజార్జి పట్టాభి షేకము 378
రాజు గారి ప్రకటన384