పుట:Delhi-Darbaru.pdf/19

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


మూఁడవ మైసూరు యుద్ధము.126
మహరాష్ట్రులు డీకొనుట.128
రేయిమండు.131
సంధికిఁ గారణములు.133
ఆంగ్లేయులతో సంథి (1798).134
ఫ్రెంచి వారి పలుకుబడికి భంగము.135
టిప్పూప్రయత్న ములు- పతనము.136
మైసూరు సంధి (1799).138
ఆంగ్లేయులతో సంధి (1800). 139
నైజామలీ చివరదినములు.142
సికందరుజ.139
మహీపుత్ర రాముఁడు.
నైజూము స్థితి.
చందూలాల్ ముఖ్యమంత్రిత్వము.
రాజ్యాంగ సంస్కారము.
ఋణవిమోచనము.151
నాజిర్ -ఉద్ధౌలా.152
తిరిగి చందూలాల్ దుష్పరిపాలన.153
ఆంగ్లేయులపై కుట్రలు. 156
అల్లరులు-కారణములు.157
ఆంగ్లేయుల అభిప్రాయములు. 158
షంష్-ఉల్-ఉమ్రా. 161
సైన్య సమస్య.162
ఋణ ప్రదాత లయెత్తిడి.164
తీర్నానపు సంధి.170
మహాసర్ సాలారుజంగు.171
రాజ్యస్థితి. 171
ఆర్థిక సంస్కారములు.172
అఫ్ జుల్-ఉద్-దౌలా. 175

...