పుట:Delhi-Darbaru.pdf/18

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


మేరీబాల్య క్రీడలు61
జార్జియార్కు ప్రభువగుట,66
వివాహ మహోత్సవము.68
జార్జి గాజ కాగ్య పరిశ్రమ. 74
ఐగ్లాండునకు ప్రయాణము.76
టెశ్కు ప్రభ్వీ ప్రభ్వుల మరణము,77
విక్టోరియా దేవి మరణము.79
జార్జి యువ రాజ పదవి. 80
జపానీయులయెడ ప్రీతి.82
హిందూ దేశమునకు ప్రయాణము83
సానుభూతి వాక్యములు85
హిందూదేశ విహాణము, 86
పత్రికా ప్రతినిధికి దగ్శన మొసంగుట93
ఇంగ్లండునందలి కక్షలు94
పట్టాభిషేక మహోత్సవము.97

నాలుగవ ప్రకరణము.


హైదరాబాదు సంస్థానము.


నైసర్గిక స్వరూపము. 101
పూర్వచరిత్ర. 103
బహమనీ రాజ్యములు.107
నైజాము-ఆల్-ముల్క్. 111
సింహాసనమునకయి కలహములు.114
సలబత్ జంగు. 115
నైజామలీ.117
1766 వ సంవత్సరపు సంధి.118
హైవగాలీ ప్రత్యక్షము.120
ఆంగ్లేయులతో సంధి (1768).121
గుంటూరునకయి తగవులు.128