పుట:China japan.pdf/14

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


viii

తరగతియై మరియొక తరగతి భూమిమోద లేకుండ మిాద లేకుండా పోయే వరకూ పోరాడుతారు.రష్యాలో సోవియటు రాజ్యమట్టిది. చీనాలో దినదిన ప్రవర్థమానమగుచున్న కమ్యూనిష్టు పార్టీ ప్రయత్నము లారీతిగానే పరిణమించుచున్నవి.మనదేశము నందలి సాంఘిక తత్వప్రచారము ఈదెసకేపరుగిడుచున్నది. దీని నెదిరించుటకై అనేక ఫ్యాసిస్టు ప్రయత్నములు లేచును;కానివానికి అర్ధాయున్నె కాని పూర్ణాయుర్దాయము దక్కదు.

మైలపూరు-మద్రాసు

1-8-1937 గరిమెళ్ళ సత్య నారాయణ.