పుట:Chali Jvaramu.pdf/99

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


ఎనిమిదవ ప్రకరణము

చికిత్స

 జ్వరముతో కూడిన ఏవ్యాధికైనను చక్కగ వైద్యము చేయవలెననిన యెడల ఆ జ్వరమునకు కారన మెద్దియో నిశ్చయముగ తెలిసికొనుట మిక్కిలి అవశ్వకము. ఒక రోగియొక్క వ్యాధి చలిజ్వరమని నిశ్చ యముగా తెలియక పూర్వము ఏమి వైద్యము చేయాలెనీ 85-వ పుటలో చెప్పియున్నాము. "చలిజ్వరపురోగి" అని నిశ్చయముగా తెలిసిన తోడనే వానికీక్రింది ప్రకారము వైద్యము చేయవలెను.

మొదట విరేసనములకు మందుఇయ్యవలెను

 వైద్యము ప్రారంభించిన దినమున సామాన్యముగా నాలుగైదు విరేచనము లగునట్లు మందు ఇయ్యవలెను. పైత్యతిత్తినిశుభ్రపరచు నిమిత్తము రసభస్మము (Colomel) గాని రసముకలిసిన ఇతర మందు దేనినైను గాని ఒకటి రెండు మాత్రల నిచ్చిన మేలగును. ఇందువలన జీర్ణకోశములుశుభ్రమైన తరువాత ఇయ్యబోవుమందులన్నియు చక్కగ జీర్ణమై రక్తములోనికి జేరును.