పుట:Chali Jvaramu.pdf/80

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


Chali Jvaramu.pdf
                19-వ పటము

సామాన్యజ్వరముల్లో గుండ్రముగ నుండుటయు, విషజ్వరములలో అర్ధచ్ంద్రా కారముగ నుందుటయు గుర్తింపనగును.

    విషమలేరియా జ్వరపుపురుగులవలన దినదినము వచ్చుచుండిన జ్వరముయొక్క స్వరూపమును తెలుపు పటము 15-వ పుటలోనున్నది చూడుడు. ఆరోగికి దఫాలుగా రెందుమాసములవరకు క్రమము