పుట:Chali Jvaramu.pdf/53

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


41

మూడవ ప్రకరణము

నెత్తురులోని మలేరియా పురుగులు

 11-వ పటములో (మ) అనుచోటులందు గల నెత్తురులోని యెర్రకణములలో మలేరియా పురుగులు పెరుగుచున్నవి. అందు కొన్ని చిన్నవి. కొన్నిక్రమముగా పెరిగి ఎర్రకణములను తిని నశింపు చేయుచున్నవి. ఎడమప్రక్క నొకచోట మలేరియా పురుగులు గ్రుడ్లు ఒకగుంపుగానున్నవి. అవియును యెర్రకణములలో ప్రవేశించుటకు ప్రయత్నించు చున్నవి. రక్తమునందలి ఎర్ర కణములే మలేరియా పురుగుల కాహారము.

ద్విఖండ సంతానవృద్ది విధానము.

   ఈ యెర్ర కణములో ప్రవేశించిన మలేరియా పురుగు ఎట్లు పెరుగునో మనము తెలిసికొనవలెను. 1,2-వ పటములలో చూడుము. అందు 1. సాధారణమైన యెర్రకణము 2. అయెర్రకణములో మలేరియాపురుగు ప్రవేశించినది. 3. ఈ యెర్ర కణము లోని మలేరియా పురుగు పెద్దదయినది. 4. ఈయెర్రకణములో నీపురుగుయొక్క జీవస్థానము రెండుగావిభజించబడినది. 5. ఈ యెర్రకనములో మలేరియా పురుగుయొక్క జీవస్థానం అనేక ముక్కలుగా విభాగముజెంది ఒక్కొకముక్కచుట్టు కొంత మూలపదార్ధముచేరి ఒక్కొకముక్క యొక్కొక మలేరియాపురుగు పిల్లయగుచున్నది. 6. ఈయెర్ర