పుట:Chali Jvaramu.pdf/19

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దుతున్నప్పుడు తెలియని సమస్య ఎదురైనది


మొదటి ప్రకరణము

ను గాని ఏదినమున కదినము సరియయిన కారణమును విచారించి తనకు తెలిసినంత వరకైనను వ్రాయుటలేదు. జాగ్రత్తగా వ్రాయవలెనని తలచెడు గ్రామాధికారికి గూడ ఏయేవ్యాధులు ఏయే తెగలక్రింద చేరునో తెలిసికొనుటకు ఆధారములు లేవు.

జ్వర భేదములు

కావున ఈ పుస్తకములో మొదటి ప్రకరణము నందు వివిధ జ్వరములకు గల బేదములను తెలుపబూని యున్నాను. ఇందుకొరకు ఆయాజ్వరములచే బాధపడిన రోగుల చరిత్రములను సంక్షేపముగ పటముల రూపకముగ వ్రాయించి ప్రత్యేకముగ తయారు చేయించితిని

Lua error in మాడ్యూల్:Message_box at line 117: attempt to index field 'cfg' (a nil value).


1-వ పటము జ్వరపుపుల్ల


వివిధ జ్వరభేదములను సరిగా తెలిసికొన వలెనను నెడల 1-వ పటములో చూపబడిన జ్వరపు పుల్ల* యను నొక గాజుగొట్టముతొ రొగియొక్క శరీర వేడిమిని కొలవవలెను. ఈపుల్లయందు మధ్య భాగమున తలవెండ్రుక కంటె సన్నముగ్ నుండు


  • జ్వరపుపుల్ల-- దీనికి ఇంగ్లీషులో ధర్మామీటరు అని పేరు.