పుట:Chali Jvaramu.pdf/125

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు

114

చ లి జ్వ ర ము


చినను వేరొక వ్యాధి చిహ్నము లేవియు కాన రానందున, రోగియొక్క సామాన్యలక్షణములను బట్టియు వ్యాధి తప్పక చలిజ్వరమే అయియుడునని నిశ్చయించితిని. పేరు: రాజమ్మ వయస్సు 30 సంవత్సరములు Nuvola apps digikam.png An image should appear at this position in the text. If you are able to provide it, see Wikisource:Image guidelines and Help:Adding images for guidance. This message box is using an invalid "type=cleanup" parameter and needs fixing.

కాని కడుపులో క్రిమినాడు లేవైననుండి దానివలన ఈ జ్వరము కలుగుచున్నదేమో యను సందేహము నివృత్తి చేసికొనుటకును, జీర్ణకోశము నందలి మందమును కొంత తగ్గించుకొనుటకును నేను చూచిన మొదటి దినమున ఒక గ్రెయిను శాంటనిను(Santonine),రెండు గ్రెయిల గల భస్మము (Calomel) గల పొట్లమును రాత్రి యొకటియు, మరునాటి యుదయమున ఒకటియు ఇచ్చి పిమ్మట సాపీగావిరేచనమగుటకు వేరొక మందు నిచ్చితిని. దానివలన రెండు మూడు విరేఛనములయ్యును జ్వరము తగ్గక 104 డిగ్రీలవర్తకు మరునాటి సాయంకాలమునకు హెచ్చెను. అంతట రెండు గ్రెయినుల క్వయినా హైడ్రో క్లొరైడు అను మందును ఒక