పుట:Bobbili yuddam natakam.pdf/9

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

౫౦ పెండ్లికుమారులు. - వెలమదొరలు.
(బొబ్బిలివారి) నౌకరులు.
(గోలకొండవారి) నౌకరులు.
వెట్టినాయకుఁడు, ౪ వెట్టివాండ్రు, చాటింపు వెట్టివాఁడు - బొబ్బిలివాండ్రు.
తాండ్ర పాపయ్య. - రంగారాయని బావ.
మిరియాలసీతన్న. - పాపయ్యకు దివాను.
(మొగలాయీ) దండు.
(మొగలాయీ) సిఫాయి.
చల్లారాముఁడు. - విజయరామరాజుగారి పాదము లొత్తు సేవకుఁడు.
నైజాము. - గోలకొండ ప్రభువు.
టోగ్రాలి. - వారి వజీరు.

స్త్రీలు.

నటి.
బ్రాహ్మణి. - భూరికి సంతర్పణలకు వచ్చి నట్టిది.
చంటిపిల్ల. - బ్రాహ్మణి కూఁతురు.
మల్లమ్మ దేవి. - బొబ్బిలిరాణి.
వేంకటలక్ష్మి. - బొబ్బిలివారి పెద్ద దాసి.
సుందరమ్మ. - రంగారాయని కూఁతురు. (ఒకపెండ్లి కూఁతురు)
౪౯ పెండ్లికూఁతులు.
అవ్వ. - బొబ్బిలిరాయనింగారి పౌరోహితునిభార్య.
కామాక్షి. - ఒకదాసి.
కమలాక్షి. - ...
పేరఁటాండ్రు. - బొబ్బిలిలోని విప్రపురంధ్రులు.
౨ వేగు యువతులు.

____________