పుట:Bobbili yuddam natakam.pdf/7

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

ఈ నాటకమందలి పాత్రములు.

పురుషులు.

సూత్రధారుడు.
పారిపార్శ్వికుఁడు.
పూసపాటి విజయరామరాజు, లేక, కళింగరాజు, లేక, రాజు - విజయనగరము రాజు, క్షత్త్రియుఁడు.
౨ హర్కారాలు.
 గుండాల అప్పన్న (పంతులు,) రాజుగారి కార్యస్థుఁడు.
౪ సామంతరాజులు - రాజుగారి సర్దారులు.
మంత్రి - ... మంత్రి.
బూసీ - గోలకొండ నైజాముగారి ఫ్రెంచి సేనానాయకుఁడు; ఈ రణము సర్వాధికారి.
హైదరుజంగు - బూసీకి దివాను.
౨౪ గోలకొండ సర్దారులు.
నీలాద్రిరాయఁడు - సామర్లకోట జమీన్దారు, పిఠాపురము దొర.
సుబ్బన్న, రామయ్య, భీమశంకరము, సోమన్న, పొర్లు బ్రాహ్మణుఁడు, వెంకన్న - బొబ్బిలిలో పెండ్లి సత్త్రభుక్కులు, భూరికి వచ్చినవారు.
వేగులు - రంగారాయనింగారికి బయటి వృత్తాంతములు నివేదించువారు.
రంగారావు, లేక, రంగారాయనింగారు, లేక, రంగారాయఁడు - బొబ్బిలి జమీన్దారుఁడు.
వెంగళరావు - రంగారాయని తమ్ముఁడు.
ప్రతీహారి - రంగారా యాస్థాన దౌవారికుఁడు.