పుట:Bobbili yuddam natakam.pdf/19

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

బొబ్బిలియుద్ధనాటకము. 10

(మత్తకోకిల)

              మీకు లోఁగని మాసటీలను మేము కొట్టుట సేవ యౌ;
              మాకు లోఁగని వారి మీరును మట్టుపెట్టుట బీర మౌ;
              మీకుఁ జాగిన, వానిపైకము మీరుపోరి గ్రహింపుఁడీ;
              యా కరాళుఁ దొలంచి మానతు లందుఁ డందుఁడు కప్పమున్. ౯

అట్టిసాయము చేయుటకు మీరు సమకట్టరేని, కప్పము చెల్లింపుమని నిక్కచ్చి చేయుదురేనియు, తల్లిసంస్థానము నెదిరించి పోరువారము గాము గావున, మీసంస్థానమును మీకు వదలి, మేము కాశికిఁ పోఁదలంచుకొని యున్నాము మావిన్నప మిదియ. అటుపైని తమచిత్తము.

బుస్సీ. - ఏమి హైదరుజంగు ? మహారాజుగారు ఇట్లు పలుకుచున్నారు ?

హైదరు. - ఎవరు మహారాజా ఆనాగేంద్రుడు ? మన్నెసుల్తాన్ వారి తాలూకాకీ కొల్లగొట్టేవాడు, తగలబెట్టేవాడున్ను?

రాజు. - బొబ్బిలి రంగారాయఁడు.

బుస్సీ. - మీరు అతనితో సఖ్యమునకైన అతనిని దండించుటకైన, ప్రయత్నము చేసినారా ?

రాజు. - చేసితిమి, ఏడుమాఱులు మేము అతని బొబ్బిలికి పోయి యుంటిమి.

బుస్సీ. - అంతట ?

రాజు. - ఏడుమాఱులును బేటికి రాక మమ్ము బొబ్బిలినుండి విజయనగరము దాఁకను బాఱఁదోలినాడు. మేము పరారిచిత్తగించునప్పుడు, దిగంద్రొక్కి వచ్చిన వట్టిపల్లకి మాకోట దర్వాజాకడకు తన బోయీలచేతఁ బంపినాఁడు. ఒక్కొక్క మాఱును మాయేనుఁగులను, లొట్టిపిట్టలను, గుఱ్ఱాలను, అనేకములను హరించినాఁడు.

                    సీ. *[1]మామీఁద నతఁ డెంత మత్సరి యైనను,
                                 విసువక సంధికై వెండి మేము
                           మారాజబాంధవు మాన్యునిఁ బంపంగ,
                                 రాయఁ డాతనిఁ జేన రాటఁ గట్టి,

  1. * పా. మామైత్రి నతఁడెంత మదిరోసియున్నను

    విసువక సంధి గావింప వేడి,

    మారాజబాంధవు మాన్యుని మేమంప,