పుట:Bible Bhashya Samputavali Volume 10 Devamata,Antyagatulu P Jojayya 2003 332 P.pdf/126

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

వినాశమూర్తికి సాక్షాత్తు సోదరుడు.

 బయట సింహముంది, అది నన్ను వీధిలో చంపుతుంది
 అని సోమరిపోతు ఇల్లు కదలడు.
 సోమరిపోతూ మూర్ఖుడూ ఐన ఓ నరుని
 పొలం ప్రక్కగాను, ద్రాక్షతోట ప్రక్కగాను,
 నేను నడచిపోయాను
 ఆ పొలం నిండ మండు కలుపు ఎదిగి వున్నాయి 
 దాని చుటూరా వున్న రాతిగోడ కూలిపోయింది
 నేనా పొలాన్ని జూచి ఆలోచించడం మొదలెట్టాను
 ఆ చేనివైపు చూడగా నాకీ గుణపాఠం తట్టింది
 కొంచెంసేపు నిద్రించు,
 కొంచెంసేపు కునికిపాట్లు పడు,
 కొంచెంసేపు చేతులు ముడుచుకొని విశ్రాంతి తీసికో
 ఈ మధ్యలో దారిద్ర్యం దొంగలాగానూ
 సాయుధుడైన దోపిడికానిలాగానూ వచ్చి 
 నీమీద పడుతుంది.
 తలుపు బందుమీద తిరిగినట్లే 
 సొమరిపోతు పడకమీద దొర్లుతాడు
 అతడు కంచంలో చేయి పెడతాడు కాని
 అన్నం ఎత్తి నోట బెట్టుకోవడం కష్టమనుకొంటాడు

- సీరా 4,29. 10,27. సామె 6,6-11. 18,9. 22,13. 24, 30-34. 26, 14-15.

         32. త్రాగుబోతుతన
     మద్యపానం గర్హింఅపదగింది. ఇనుముకి పరీక్ష కొలిమి. త్రాగి వాదులాడే వాడికి
పరీక్ష వాడు త్రాగిన మద్యమే, మితంగా సేవిస్తే మధువు హానిచేయదు. కాని మితంమీరి త్రాగితే అది              యెంతో కీడు చేస్తుంది. మద్యం పాములాగ కరుస్తుంది. పిచ్చి పుట్టిస్తుంది.కనుక బుద్ధిమంతుడు దాన్ని మితంమీరి త్రాగడు.
   నీ గొప్పను నిరూపించుకోవడానికి
   అమితంగా త్రాగకు
   మధువు వలన చాలమంది నాశమయ్యారు
                118