పుట:Bible Bhashya Samputavali Volume 02 Bible Bodhanalu P Jojayya 2003 280 P.pdf/87

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

క్రీస్తు పరిపాలనం సేవే - మార్కు 1042-45
రాజ్యాన్ని తండ్రికి అర్పించడం - 1కొరి 15,24
అతని రాజ్యానికి అంతం ඒක - లూకా 1.33
మన రాజ్యపాలన - లూకా 22,29-30

అధ్యాయం - 11

తల్లి తన ప్రేవున బుట్టిన బిడ్డను - యెష 49,15
ప్రభువే నీ భర్త - 54, 5-10
దేవుడు లోకాన్ని ఎంతో ప్రేమించి - యోహా 3,16
స్నేహితుల కొరకు ప్రాణాలు - 15,13
రాతిబండనుండి నీళ్ళ - సంఖ్యా 20,11
జీవజల నదులు - యోహా 7,37-39
సిలువమీద హృదయాన్ని తెరవడం - 19,34
మీ పూర్ణ హృదయంతో ప్రేమించండి - ద్వితీ 6,5
అంతంవరకు ప్రేమించాడు - యోహా 13,1
క్రీస్తు ప్రేమ మనలను నిర్బంధిస్తుంది - 2కొరి 5,14