పుట:Bhogini-Dandakamu.pdf/8

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

يتي . - - كتيبة بني ـ ー一ー .جمیئر )3 حمیہ متعمر خسہ 5 جیم ار f సరేుకౌ రతస్బైజభొగ్లండ చూడాహి త్రా ఖర్వ බ්‍රි r - "-- • --_- శా گاـ - ندگی ૬ . ત્ર F' هـ - عبير i - அ * %. గానుడు నమ్మండ 5添9宝ー విరాజన్మ బాంభోజు నా"గిని రాయి శ్వేశ్చ " కు గాత్తు-క్షఁగాఁ బోలు నే నీకు వూదండ నేదండ్ల ముంజెల దే చెల్లు నే రాచ దండంబు గండంపుదండంబు గా నిక్ష " Ε, .همیم ראc g*దం క్ష విభ్రాజితభూయుగా, ཅས་ལ་། རྩྭ་ న జేమ్గల్ జిత్రశీ సురేశుల్, గతిశ్రీ జితోద్దండ వేదంశ ! " مسحه ح = স্থ گام حك "ت گس きさ○う。おSの手下 弓○さ下5. でT-tであ○あo2yo Kの。の2X వూ-ండ که به کا పుండేవ تنج تمك خي. Å. తూత వారక్జావూతనూ జాతకుకౌ సూఁతుఁగా لما వూ-ంత ఇలా జాతఁ గావించె. ఆ ప్ర తద్ధాత....జాతకు క్షేతగా మూత్ర నుజ్ఞాతఁగావించే నూ త్రల్ తనూజా తలక్రౌ జాతవిత్తాశల బేశలత్వంబున బౌపినార్పోు బొగోటు రక్షార త్రిం సోర్కెలి జే. అ. ప్ర వూరి తల్ తనూ జాతలకైగా జాతపిత్తాశలై లనూశలం బేశ లత్వంబు లై క్క గ్రి బాపినాకోు నాలోుర మ్రోరత్రిక్షా సోర్కు లీ కోటు. 乞 ఇవి పెక్కులు చూపవచ్చును. దీని నాయథాశ_ శోధించి యమ్యైయెడలఁ Nటువులగు పదములకు లఘు టీకం గూర్చినాఁడను. ప్రాచ్యలిఖిత గ్రంథభండారముదలి ప్రతులా ఆును, s ఖ, గ, ఫు, చ, జ, యనియు అకేడమి ప్రతులు రెండును. ట, ఠ ירו, యునియు సంజ్లితములు. ట, ఠ, లు క్ష, జ, లన టివి. "مميمه - త. తేన స్పెసునూళ్లయ్య J ("r,