పుట:Bhogini-Dandakamu.pdf/40

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది సువర్ణముఖి (నవల)
ఆచార్యసూక్తిముక్తావళి-పద్యకావ్యము హరిశ్చంద్రనాటకము-తెనుగు శ్రీవిష్ణుసహస్రనామావళి.పాకెట్ సైజు
తత్వత్రయమ్ (పిళై లోకాచార్యులచే ద్రావిడభాషయందు
రచింపఁబడినది) మణిప్రవాళ ప్యాఖ్యానముతో ను,
తెనుఁగు తాత్పర్యముతోను కిత్తాను బైండు
అధ్యాతరామాయణ కీర్తనలు
శ్రీరామకాలనిర్ణయబోధిని
పరమార్థ ప్రకాశము
శ్రీమద్వాల్మీకి రామాయణము.ఆంధ్రవచనము, కాలికోబైండు బాల
   కాండము, 16 పటములు
అయోధ్యాకాండము 1వ భాగము 11 పటములు
       డిటొ 2వ 12
ఆరణ్యకాండము 14 పటములు
కిష్కింద కాండము 15 పటములు
సుందర కాండము 16

యుద్ధకాండము 1 వ భాగము 10 పటములు
     -డిటో- 2 వ భాగము 12 పటములు
     -డిటో- 3 వ భాగము 12
శ్రీమహాభారతము-ఆంధ్రవచనము కాలికోబైండు
ఆదిపర్వము ప్రథమ భాగము
        డిటో ద్వితీయభాగము
        డిటో తృతీయభాగము
సభాపర్వము
శాంతిపర్వము ప్రథమభాగము
తక్కినపర్వములు ముద్రణమందున్నవి. వేమూరు-వేంకటకృష్ణమ సెట్టి & సన్స్,
  56 ఆండ్రసన్ వీది , మద్రాస్. <poem>