పుట:Bhogini-Dandakamu.pdf/37

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

Anandasrama Series of Telugu Publications. ఆనందాశ్రమ గ్రంథరత్నమాల, - اسسسسسحو يمسح حمص - ప్రతి Q_కి వెల రు. ఆ. శ్రీమదాంధ్రభాగవతము-కాలికో బైండు దళసరికాగితములు 4 0 გბSო ;&്~ డిటో” రెండు సంపుటములు 4 12 డిటో మిక్కిలి దళసరి కాగితములు రెండుసంపుటములు 5 8 స్ధా ఈ క్రొత్తకూర్పునందు నానా దేశములనుండి రప్పింపఁబడిన ప్రాఁతవ్రాఁతప్రతులయందలి పాఠభేదములను అధిక పాఠము లను జేర్చి ముద్రింపించి యున్నాము. మదాంధ్రమహాభారతము, కాలికోబైండు గిల్డు పేరు దళసరి కాగిత వులు ఆదిసభాపర్వములు 1 12 あ&5° ఆరణ్యపర్వము 1 12 3ყSო విరాటోద్యోగపర్వములు l 12 డిటొ భీమ్మద్రోణపర్వములు 1 12. డిటొ కర్ణ, శల్య, సౌప్తిక, இ పర్వములు l 12 డోటా శాంతిపర్వము - 1 12 డిటో? _ఆనుశాసనిక, అశ్వమేధ, ఆశ్రమవాస, మౌసల్యమహాప్రస్థానిక, : 1 12 పర్వములు ఒక సంపుటముగా డిటొ ఆదిపంచకము, (ఆదిపర్వము మొదలు } - 5 0 ఉద్యోగపర్వము వఱకు) డిటొ భీష్మపట్కము (భీష్మపర్వము మొదలు 8 4 శ్రీపర్వము వఱకు) } డిటో" శాంతిసప్తకము (శాంతిపర్వము మొదలు } 8 4 స్వర్గారోహణ పర్వమువఱకు) అమరకోశము-త్రికాండము సటీకము ఇంగ్లీషు అర్థమతో 1 4 o