పుట:Bhogini-Dandakamu.pdf/2

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

صــــسمعت ومصصد సరQజ సింగరాజవర నవు; 2 魯 劇 * ● 朝 હ) ᏫᏇ S義. 2 న 芭洲 వేశ్యాకన్య రాజుం జూచి ఘ్రా హించుట @ వారకన్యతల్లి వచ్చి క్యూమ్రు నవస్తఁ గనుఁగొనుట + رسیحع తలి కూఁతునకు ులవృ దర్శములను బాధించి - . ריר) రాజు" jలపును వారింపఁజిూచుట - یا مس - “. ـــعثه వారకన్య ستذهك تمكة నిరాకరించుట Q to a వారకన్య సోద ని దన వెతదీర్ప వేఁడుట . వాగ్రళ ప్రాచ దానివలపును సింగరాజునకుఁ 予さぎ)急 ఖీ -- డ°న వేఁడుట 粤 翻 ● to do so می. " و "گنجیسی . ..." ● వారకన్యను భోగినిఁగాఁ జేయుట 彝 飘 وي- -ې– x ٠چې ر٤٠ 13 27 31 32 38