పుట:Bhogini-Dandakamu.pdf/13

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

భో గి నీ ద 6 డ క్ర ము. { } వతీ పంచ బాణుక్రౌ మనోవీథి నంకి చుచుకౌ, ఫెూషమూఢాలికికా మంద వాతూలికికా జంద్రమఃకీలికికా గోకిలా రావదంభోలికికా జిత్తభూభల్లికికా , దల్లికికాలోఁగి, కామానలజ్వాలలకా ま・A。 చింతాభరా కాంతయై f ಹೊಂA, مجعـه సంతాపఘర్షాంబులందోగి, చింతించు నిఖిం బరీషీంచి, 3 బుద్దికొ విచక్షించి, తన్మాత 2 ら - ନ୍ଯା వాకన్యతల్లి వచ్చి కూఁతునవస్థ N ను CY"నులు, వూయాపరాభూత జావూరిత మిథ్యానయోపేత :(2 ; s:5בהסקיי סק 영국 تعی mā-- പ് سمی. వర్గీకార మంత్రేషధవ్రాత లోకైక విఖ్యాత వారాంగానాధర్మ శివౌది సంభూత సమ్మోహితానేక రాజన్యసంఘాత פרסה סהסס లతాబద్ధ నా నా వుహశభూత యే తెంచి నీతిక్షా విచారించి, "ూలక్షా 4 మిళత్కు_ంతల వ్రాత ఫాలకా గిరాంభోజ రాజత్కపోలక్షా భౌణుజె = స్సైలకు సన్మఖుఁ డైన వానిని,ఫూగోవుమాణ అలికి కౌ=[వైూఁగుచున్న తుమ్మెదకు, మంజ వాతూలికి కౌ=మెల్లని గాలికి, చంద్రపు కీలికి కౌ=చంద్రుఁ డ నెడి ఆ కి - చంద్రకిరణవ ు ఓహి వ్రాలకు సెKలవలె వేఁడి గానుండుటచే తొ = సమూహము, నా నాలు. . . భూత్ = మూట కారిత్నము నేతో 3D ూ o > 元 3) 浣 དེ་ཚེ༠ వ్రా కట్టుపఱుపఁబడిన పెక్కు వు హాభూతెములు గలది_ పెనుభూతములను సెలేము - ،سصث మాట చేత కట్టుపఱుచునట్టి దిట్ల యనుట, ఏుళత్. . .ఫాలకౌ=(వారక న్యా వ< ED 830 l ৪৯ నము) గూడికొనుచ్ను ముంగును గుంపులుగల నుదును Nలది. కరెగా. . 1. ఆ క్రాఁగి, 2. ఇది. ఆ . శ. జ. లందు ‘ජීක්‍ෂ, 8. ෂුයි. “ ඤ * యందు మాగ్రమున్నది. 4. ఆ గళత్కు-ంకెల.