పుట:Bhaskarasatakamu00bhassher.pdf/10

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

ఉ. అంగన నమ్మరాదు
          తనయంకెకురాని మహాబలాఢ్యు వే
భంగుల మాయలొడ్డి చెఱు
          పం దలపెట్టు వివేకియైన సా
రంగధరుం బదంబులు క
          రంబులు గోయగ జేసె దొల్లి
చిత్రాంగి యనేకముల్ నుడువ
          రాని కుయుక్తులు పన్ని భాస్కరా!


ఉ. అక్కఱవాటువచ్చు సమ
          యంబున జుట్టములొక్క రొక్కరి
న్మక్కువ నుద్ధరించుటలు
          మైత్రికి జూడగ యుక్తమే సుమీ
యొక్కట నీటిలో మెరక
          నోడలబండ్లును బండ్లనోడలున్
దక్కక వచ్చుచుండుటని
          దానముగా దెతలంప భాస్కరా!