పుట:Annamacharya Charitra Peetika.pdf/41

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

39 ూలి పాడేము నేము పరమాత్మ నిన్నును వేడుక ముప్పదిరెండువేళల రాగాలను ||పల్లవి || తనువే వొళవు తలయే దండెకాయ | ఘనమైనవూర్పులు రెండు కట్టినత్రాళ్ళు మనసె నీ బద్దితాడు మఱి గుణాలె జీవాళి మొనసినపుట్టుగె మూలమైనకరడి |పాడే|| 1 పాపపుణ్యా లిరువంక పైఁడివెండియనుసులు ఁ గుత్తికె మేటి పైచనిగె కోపులనాలికె లోనఁ గుచ్చికట్టినట్టిత్రాడు ! చూపరాని సంసారమె సూత్రపుఁగణిక 2 וו3י:וו نجد - مہم ـھ* జీవునకు నీదండె సేసిన వాఁడవు నీవు | వావాతిమాటలే నీపై వన్నె పదాలు ఈవే మాకు నిహపరా లిచ్చితివి మెచ్చితివి శ్రీవెంకటేశ నీవే చేకొన్నదాతవూ |పొడే|| 3 అన్న అధ్యా. 281 తేకు. గుండక్రియు దాఁచుకొని పాదాలకుఁ దగ నేఁజేసినపూజ లివి ! పూఁచి నీకీరితిరూపు పుష్పము లివి యయ్యా పల్లవి| ఒక్కసంకీర్తనే చాలు వొద్దికై మమ్ము రక్షించఁగ 1 తక్కినవి భండారాన దాఁచి వుండనీ వెక్కసము నీనామము వెలసులభము ఫల మధికము | దిక్కై నన్నేలితి వింక నవి తీరనినాధనమయ్యా దాచు|| 1 నానాలికపై నుండి నానాసంకీర్తనలు | పూని నాచే నిన్నుఁ బొగడించితివి |