పుట:Annamacharya Charitra Peetika.pdf/28

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

26 భూపాళం పావనము గావో జిహ్వ బ్రదుకవో జీవుఁడా వేవేల కితని నింక వేమాఱునుం బాడి |పల్లవి హరినామములే పాడి అతనిపట్టపురాణి ఇరవై మించినయట్టియిందిరం బాడి! సరస నిలువంకలాను శంఖచక్రములఁ ఇూడి! వరదకటిహస్తాలు వరుసతోఁ బాడి |పావ! 1 ఆదిపురుషునిఁ బాడి అట్టే భూమిసతిఁ బాడి పాదములఁ బాడి నాభిపద్మముఁ బాడి మోదపుబ్రహ్మాండాలు మోచే వుదరముఁ బాడి ఆదరానఁ గంబు కంఠ మంకెతోఁ బాడి iపావH 2 శ్రీవెంకటేశుఁ బాడి శిరసుతులసిం బాడి శ్రీవత్సముతోడురముఁ జెలఁగి పాడి లావుల మకరకుండలాలకర్ణములు పాడి! ఆవటించి యితనిసర్వాంగములుఁబాడి పావ!! 3 అన్న అధ్యా.173 జేకు. స్వామియుభయుమాన్తము సామంతం ఇందఱికి నభయంబు లిచ్చుచేయి కందువ లగుమంచి బంగారుచేయి |ఇంద!! వెలలేనివేదములు వెదికి తెచ్చినచేయి! చిలుకుగుబ్బలిక్రిందఁ జేర్చుచేయి! కలికియగు భూకాంతఁ గౌఁగిలించినచేయి! వలమైనకొనగోళ్ళ వాఁడిచేయి lieroól తనివోక బలిచేత దాన మడిగినచేయి! ఒనరంగ భూదాన మొసఁగుచేయి!