పుట:Annamacharya Charitra Peetika.pdf/27

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

25 కోరి మమ్ము నేలినట్టికులదైవమా, చాల! నేరిచి పెద్ద లిచ్చిన నిధానమా గారవించి దప్పిదీర్చు కాలమేఘమా, మాకు! చేరువఁ జిత్తములోని శ్రీనివాసుఁడా |పొడ| 1 భావింపఁ గైవసమైన పారిజాతమూ మమ్ము చేవదేరఁ గాచినట్టిచింతామణీ కామించి కోరిక లిచ్చే కామధేనువా, మమ్ము తావై రక్షించేటిధరణీధరా IIa>c$I 2 చెడనీక బ్రదికించే సిద్ధమంత్రమా, రోగా లడఁచి రక్షించే దివ్యెషధమా, బడిఁ బాయక తిరిగే ప్రాణబంధుఁడా, మమ్ము గడియించినట్టి శ్రీవేంకటనాథుఁడా |పొడII 3 రామక్రియు అట తాళం కంటిఁగంటి నిలువుచక్కనిమేను దండలును నంటుఁజూపులను జూచే నవ్వుమోము దేవుని ||పల్లవి || కనకపుఁబాదములు గజ్జెలు నందెలును! ఘనపీతాంబరము పైకట కటారి మొనసియొడ్డాణపు మొగవుల మొలనూలు! ఒనర నాభికమల ముదరబంధములు కంటి| గరిమ వరద హస్తకటి హస్తములును! సరస నెత్తినశంఖచక్రహస్తములు! ఉరముపై కౌస్తుభ మొప్పగుహారములు! C C 0 S S S S S S S S S S S S S S S S S S C C S S S S S S S S S S S S S S S S S 0 S SSS C S S S S S C C C C S IIso451 కట్టిన కంటసరులు ఘనభుజకీర్తులు! కట్టాణిముత్యాల సింగారనామము నెట్టన శ్రీవెంకటేశ నీకుఁ గర్ణపత్రములు! నట్టెసిరసుమీఁద నమరే కిరీటము lišoč5i, 3 శేషా. వ్రాఁతప్రతి.