పుట:Annamacharya Charitra Peetika.pdf/25

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

23 నీవేకా కట్టెదుర నిలుచుండి హరివద్ద దేవతలఁ గనిపించే దేవుండవు! యే వంక విచ్చేసినాను యిందిరాసతికి నిజ సేవకుండవు నీవేకా సేన మొదలారి uనీవేకాu 1 పసిఁడిబద్దలవారు పదిగోటు గొలువ దెసలఁ బంపులు పంపే ధీరుఁడవు! వనముగా ముజ్జగాలవారి నిందఱిని నీ సిసువులఁగా నేలిన సేన మొదలారి |నీవేకా! 2 దొరలైనయసురులఁ దుత్తుమురు సేసి జగ మిరవుగా నేలితి వేకరాజ్యమై! పరగుసూత్రవతి పతివై వెంకటవిభు! సిరుల పెన్నిధి నీవె సేన మొదలారి నీవేకా|| 3 అన్న అధ్యా. 42 తేకు. వూనుమంతుఁడు సాళంగనాట మొక్కరో మొక్కరో వాఁడె ముందర నిలుచున్నాఁడు! యొక్కువ రామునిబంటు యేకాంగవీరుఁడు ||పల్లవి || పెట్టినజంగతోడి పెద్దహనుమంతుఁడు! పట్టెను యెడమచేత బలు ముష్టి మెట్టినాఁడు పాదముల మించురాకాసితలలు! కొట్టే ననుచు నెత్తె గొప్పవలకేలు మొక్కరో| 1 వంచెను శిరసుమీఁద వాలుగాఁ దనతోఁక పెంచెను మిన్నులు మోవఁ బెను దేహము! నించినాఁడు రౌద్రము నిడుపాటిదవుడల! కాంచనపుఁబటు కాసె కడు బిగించెను మొక్కరో| 2 పెనఁచి తొడలుదాఁక పెద్దపదకము వేసె! తనువుపై వ్రేలాడేదండలతోడ