పుట:Annamacharya Charitra Peetika.pdf/23

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

2} అన్నమయ కొండ నెక్కి స్వామిపుష్కరిణిని దర్శించి తొలుత నందు స్నానముచేసినాఁడు. అప్పడు పుష్కరిణి నిటు ధ్యానించినాఁడు. (18 పుట చూ.) స్వామివుష్కరిణి గుండక్రియ దేవుని కిదే వునికి నీ తెప్పల కోనేరమ్మ వేవేలు మొక్కులు లోకపావని నీ కమ్మా ప్లలవి ధర్మార్ధకామమోక్షతతులు నీసోబనాలు అర్మిలి నాలుగువేదాలదే నీదరులు నిర్మలపు నీజలము నిండు సప్తసాగరాలు! కూర్మము నీలోఁతువో కోనేరమ్మా దేవు|| 1 తగిన గంగాదితీర్ధములు నీకడళ్ళు జగతి దేవతలు నీజలజ0తులు గగనపుఁ బుణ్యలోకాలు నీదరిమేడలు! మొగి నీచుట్టుమాఁకులు మును లోయమ్మా దేవు: 2 వైకుంఠనగరమువాకిలే నీ యాకారము! చేకొను పుణ్యములే నీజీవభావము! యేకడను శ్రీవేంకటేశుండె నీవునికి దీకొని నీ తీర్థ మాడితిమి కావంవమ్మా దేవు| 3 అన్న అధ్యా. 186 తేకు. పెద్దగోపురమును నీడతిరుగనిచింతచెట్టును' గరుడగంభమును చంపకప్రదక్షణమును దివ్యప్రసాదము లొసఁగుప్రదేశమును అక్కడి ప్రసాదములను నడగోవురమును శ్రీనివాసుని భాష్యకారులను 1. ఈచింత చెట్టు శేషాంశమట. సేవాక్రమమునను వెంకటాచలమాహాత్మ్యమునను పరమయోగివిలాసమునను నీచింతచెటుస్తుతికలదు. ఈచెట్బ నేఁడులేదు కాని సేవా క్రమమున పర్వతారోహణోపక్రమమునఁగూడ నొకచింత చెట్టున్నటు వర్ణన మున్నది. ఆ చింతచెట్టు నేఁడును గలదు.