పుట:Annamacharya Charitra Peetika.pdf/17

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

15 ఆహిరి తోరణములే త్రో వెల్లా మూరట బారట ముంచినలతల పల్లవి: కూరిమి మటములు గోపురంబులును! తేరుపడగలే తెరు వెల్లా కోరినపండు గురిసేటి తరువులు! తోరములైన వెదురుజొంపములు తోర ఆటలుఁ దిరువులు నందపు టురువులు! పాటలు వనవైభవ మెల్లా కూటువనెమిళ్ళ కోవిలగుంపులు పేటలఁ దేటల పెనుఁగూటములును తోర 2 వింజామరలును విసనకఱ్ఱలును! గొంజెగొడుగులె కొండెల్లా ! అంజనగిరిరాయఁడు వెంకటపతి సంజీవని పరుషల కొదవఁగను |తోర 3 అన్న అధ్యా, 20 టేకు. 1 అన్నమయ దిగువ తిరుపతినుండి వేకువజామున బయలుదేరి అడిపడి నరసింహుని, తలయేరుగుండును, పెద్దయెక్కుడును, కపురపుఁ గాలువను, దర్శించుచు జామెక్కుసరికి మోకాళ్ళ ముడుపుకడకేగెను. తలంటేురుగుండు అడిపడిదగ్గఱనే గొప్పచింతచెట్టు నేఁడును గలదు. శ్రీవేంకటేశ సేవాక్రమమున నది ప్రస్తుతిగన్నది. అన్నమాచార్యుఁడు దీనిఁబేర్కొన్నట్టు පීඨ. చించా మున్నిద్రసుభగాం దివ్యాం తన్మూలత శుభే శ్రీనివాసపదాంభోజే స్వసంకల్పాత్సముల్టితే తన్మూలత స్వయంవ్యక్తా = సరోయోగిముఖానపి! లక్ష్మీనృసింహం శేషాద్రిం ప్రణిపత్య కృతాంజలి: సేవాక్రమః|