పుట:Annamacharya Charitra Peetika.pdf/16

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుటను అచ్చుదిద్దలేదు

14 అదివో నిత్యనివాస మఖిలమునులకు నదే చూడుఁ డబె మొక్కుఁ డౌనందమయము ||అది| 1 చెంగట నల్లదివో శేషాచలము! నింగి నున్న దేవతల నిజవాసము! ముంగిట నల్లదివో మూలనున్నధనము బంగారుశిఖరాల బహుబ్రహ్మమయము listsöll 2 కైవల్యపదము వేంకటనగ మదివో శ్రీవెంకటపతికి సిరు లయినది! భావింప సకలసంపదల రూప మదివో 3 పావనముల కెల్లఁ బావనమయము ||అది| అన్న అధ్యా, 4 జేకు. రావు క్రియు కట్టెదుర వైకుంఠము కాణా చయినకొండ తెట్టెలాయ మహిమలే తిరుమలకొండ పల్లవి వేదములే శిలలై వెలసినది కొండ యేదెసఁ బుణ్యరాసులే యేఱులైనది కొండ గాది శ్రీ) బ్రహ్మాదిలోకముల కొనలకొండ శ్రీదేవుఁ డుండేటి శేషాద్రి యీ కొండ కట్టె| 1 సర్వదేవతలు మృగజాతులై చరించేకొండ నిర్వహించి జలధులే నిట్టచఱులైన కొండ వుర్విఁదపసులే తరువులై నిలిచిన కొండ పూర్వపు టంజనాద్రి యీ పొడవాటికొండ కట్టె 2 వరములు కొటారుగా వక్కణించి పెంచేకొండ పరగులక్ష్మీ కాంతు సోబనపుఁ గొండ امیر కురిసి సంపద లెల్ల గుహలనిండినకొండ విరివైన దిదివో శ్రీ వేంకటపుఁ గొండ కట్టె| 3 అన్న అధ్యా. 282 తేకు.