పుట:Andhrula Charitramu Part 2.pdf/26

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

విషయసూచిక

పండ్రెండవశతాబ్ద స్థితి ...1

వైష్ణవమతము ... 8

శంకరమతము ...9

కాంచీనగరము ... 4

రామానుజాచార్యుడు. శ్రీవైష్ణవమతము ...5

విఠలదేవరాయలు ...6

రామానుజుడు బ్రహ్మరాక్షసుని పారదోలుట ...7

జైనబౌద్ధమతముల నిర్మూలనము ...8

రామానుజుడు-తిరునారాయణపురము-మాలమాదిగలు ...10

రామానుజుని గ్రంథరచనము మతవ్యాప్తి ...11

విక్రమాదిత్యుడు ...11

భద్రభూపాలుడు ...12

చాగిబేతరాజు ...14

విశ్వబ్రాహ్మణులు ...15

భూలోకమల్లుడు ...15

త్రైలోక్యమల్లుడు ...16

బిజ్జలుడు రాజ్యమాక్రమించు కొనుట ...16

కాలచుర్యులు ...17