పుట:Andhrula Charitramu Part-1.pdf/435

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


కం.వీరేశలింగము గారి

స్వీయచరిత్ర

- - - - - -

ఇంగ్లీషు భాషలో మహనీయుల స్వీయచరిత్రలు పెక్కులున్నను తెలుగులో నేటివరకు నొక్కటియు లేకపోవుట గొప్ప లోపమనియు, దానినెట్లు తొలగింపనగుననియి మేము చింతించుచుండగా రావుబహద్దరు కందుకూరి వీరేశలింగము పంతులుగారు తమ స్వీయచరిత్రమును ప్రకటించు గౌరవము మాకు గలుగుజేసిరి. గద్యతిక్కనయైన ఈ మహనీయుని గురించి గాని వారిగ్రంథమలను గురించిగాని మేమధికముగా యుట కాగడాతో సూర్యుని జూపించుటయే!

గర్వముగాని, స్వాతిశయభావముగాని యెంతమాత్రమును లేక, యున్నది యున్నట్లుయథార్థచరితము ఇందుజక్కనిభాషతో వ్రాయబడినది. ఈ చరిత్రముజూచి పంతులవారి విరోధులుగూడ తలయూపెదరని మానమ్మిక. త్వరలోనే వెలువడును