పుట:Andhrula Charitramu Part-1.pdf/429

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


సంస్కృతాంధ్ర గ్రంథములు.

వసుచరిత్రము. ఇది యనేకములగు వ్రాతప్రతులజూచి బ్రహ్మశ్రీ శొంఠి భద్రాద్రి రామశాస్త్రులవారు సవరించియిచ్చిన ప్రతిననుసరించి ముద్రించుచున్నారము. ప్రతి.1-కి రు.2-8,

అప్పకవీయము.

యనేకములగు వ్రాతప్రతులజూచి తప్పులులేకుండ సవరించిసూత్రములు మొదలగునవి పెద్దఅక్షరములుగాను, ఉదాహరణములు మొదలగునవి చిన్నఅక్షరములుగాను గ్లేజు కాకితములపై ముద్దులు మూటగట్టునట్టుముద్రించుచున్నారము. చక్కని కాలికోబైండుది రు. 1.10.0 అట్ట బైండునది.1.6.0

తాత్పర్యబోధినీ సహిత భగవద్గీత. రు. 1-0-0.
బ్రహ్మశ్రీ, పురాణం సూర్యనారాయణ తీర్థులవారిది.

సులభశైలితో దెనుగు చదువగలవారి యుపయోగార్థము తయారుచేయబడినది. చక్కనిబైండుమీద అందమగు విగ్రహము.

రూ అ పై
1. శృంగార నైషధము రు 1 రఫ్ 0 10
2. నరసభూపాలీయము 12 అ. --- 0 8
3. విజయవిలాసము 8 అ. --- 0 5
4. వైజయంతి విలాసము --- 0 6
5. గంగారాయ చరిత్ర బొబ్బిలి --- 0 8
6. సులక్షణసారము, 12 అ... --- 0 8
7. తారాశశాంకవిజయము, 10 అ .. --- 0 6
8. హంసవింశతి పద్యము 14 అ ... --- 0 10
9. పారిజాతాపహరణము, 8 అ --- 0 6
10. ఆంధ్రనామసంగ్రహము, ఆంధ్రనామశేషము సటీక,.. --- 0 5
11. అనిబీసెంటు జీవితము .. --- 0 1
12. శ్రీనాథునివీధినాటకము... --- 0 1
13.నీతిశాస్త్రము చిన్నసైజు... --- 0 2

వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ న్సు.

323,తండియార్పేట, చెన్నపురి </poem>