పుట:Andhrula Charitramu Part-1.pdf/422

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


ఏజంట్లుకావలెను.
మంచికమీషను యివ్వబడును.
-----

బనియనులు, మేజోళ్లు, టోపీలు, మొదలుగాగలవివూలుతోను, నూలుతోను తయారుచేయబడుచున్నవి . మిక్కిలినాణ్యము, ఇతరదేవపుసరకులకంటె నాణ్యమయిన వనియు.. కధరలుగలవనియును పలువురుగొప్పవర్తకులభిప్రాయములనిచ్చియున్నారు. ఇంకనుకొన్ని భాగములు విక్రయమునకు సిద్ధముగా నున్నవి. సరకులను విక్రయించుటకును, భాగస్థులను చేర్చుకొనుటకును ఏజంట్లు కావలసియున్నారు. మంచికమీషన్ యివ్వబడును. ఇష్టమున్నవారు యీ క్రింది అడ్రస్సునకు వ్రాసికొదువసంగతులును తెలిసికొనవలయును.

వి.యన్ నారాయణమూర్తి

...

ది స్వదేశనిట్టింగు ఫ్యాక్టరీ (లిమిటెడ్)

నిడదవోలు, కృష్ణా జిల్లా