పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/676

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


తెనుఁగునఁ జేరిన యన్యదేశీయ శబ్దజాలము, 615 తెనుఁగువారీ వ్యవహారమునఁ జేరిన သေဓို့ హు పదములు. ఉద్యోగములు, ఉద్యోగసులు 2. S^; « సురాయి, గవర్నరు-జనరలు, గవర్నరు, డిస్ట్సిష్టవ్యూ మే) ఃస్ట్రేట, (మేస్క్రీటు), కలక్ట్చరు, డిస్టీకల్చరు, సబ్-వ్యూ(మే)జిస్టే 9.)) ఆనరరీ మేసీఎు, బెంచిమేస్క్రీటు, విలేజమేస్క్రీటు, సెక్ర, 2°, అసిస్టా : )) 「志 8 ευδ, నైవేటు సెక్రిటరీ, జోయంటు సె కి శ్రీ) హరీ •ను, ఫె నా (ریا تحقيقيد" _: న్పు, り 3) ನುಣ್ಣ; еуто, ఎజ్యకేషను, రెయ్ బ్వే, ఇండస్ట్రీల, మెంబస. డి నార్హ మెంటు, ఆఫీసరు, న్యూమే) నేజరు, సూ: రె_ు, డి గ గు, డె నెక K _ జన y ○ so J =్య రలు, ఇన్స్పెక్షు, సన్స్పెస, ఇజినీరింగు, మెకి లు, పోస్టు, (ట్సిలి గౌ,ప), లే_ ల్వే, రెసి?టు, రిజిస్ట్రాగు, అండగసెక్రి... Sు ఒు(లు), 5% |s. 8 –ਣੂ-–. യൻ اگر برای - به È < ۹۳ گیمیایچ -تایی स्थ క్లౌన్కు- ల ఫేసెు, లే S, ్య0ఫ), క , పి.డి, $3 సగ, స పర్వైజస శాసనసభలు 下天 3)「* ヘ島 ત્રે હૈં -= 3)で*~めい) ट्रY ०९० -P, २० గి sず、35 ._ కౌన్చిలు, ટ5 ు కౌన్సిలు, లెజిస్లేటివు و ناتنةرنقی پت ون هلاق نگرنةی కౌన్సిలు, సెప్సను, సెక్షను, మె ఒు, °సె ), రిజలూపను, మోషను, r) బిల్లు, ఆక్టు, ను వ్ (చేయుట ), వి"ు శ్రా చేయుట, వైూలు చేయుట, సర్కు, లేటు ്) 0. చేయుట, ఎ్నమెంటు, ఏజ, సెన్ , డు యుట, నామినేటెడు, ఎలె క్లెడు, ఎలెక్షను, ట: వైూు, లు పెట్టి (-కాగితి ము), పోలింగుస్టేషను, ᏬᎩ 2$ الاه J f ట నోటీసు, ~ဗွီ) ခိပ္, ప్ర్రయివేు. విూటింగు, స్పెషల్ మి-టింగు, కమిటీ, సబు కమిటీ, కోరను, క్యాడి డేటు, ੋ, సా పోజిషను, మినిటు, మెజారిటీ. தம் ,$ 。○ پاحتباس షా-గ్రోK. 웠원) స -, సెషను - ; ෆීෆ් خسے గ్రోగ్ఛ. ఛిఫుజస్లి సు, *- క్సాను జడి, 23 نيو مسح ).8 ).8 یعے A ol) Q ).9 ).0 سبب۔-G కమిషను, భీష్టు - $ మి"ష నను, కేసు, హేరి Nు, బారిస్టరు, లాయరు, వీడరు, గౌను, ఫీ డే గు, కి మినలు, సివిలు, సాల్ గ్రాజు, నన్సును(లు), ఆ ప్పే, 4 ^^ (v) ألسا ——& —& È , كمه * لیا منبع F R * འདན་ ~ * تي \ * سه" nis ಧ್' ఫ్లు'జ', జైలు, జైలరు కన్విక్లు, ಬಡಿ, T೦೩), Eు ) డి గు, ఆస్టీర్ని, అవారు, ట్రాసెసరు, , ఆరెసు, ఇష్వూ, జె.క ని, ఎగ్జిక్వూషను, ఎకు টে y 3. Ꮡ" 역 Ş' & " ' 23 3 لم வி, ઝ- ૨ స్చా గార్డియను, మైనరు, మైనారిటో, మే $ు, జి , జమెంటు, జడేస్సలు so .له ெ ക്കു്-ജു ' 5 జూరిసిక ను, రైుటిలు. ద్రౌ$ు, , ట, సి Gocગ y Gسم y y `ಿ মঠ- 5 3৩Oং ৩, , নী- ইySYe২২৯৩, مسیح ། ཊ་ ༡ ཚེ་ཚེ་དོ་8 ༤, ראי) S S 。 e sys a J SS ~~ * لاعب ( 3 ۹۲ 8- قدیم పో, సెసు, బెయిలిఫ్లు, ರಿನ್ರಿ! öぶす છે ప్రాని జను, గ్రి నూండు, లా, <৭, వుయిలు, వారుటు, స్పెుటన్చు. సే మొ )ు, పె ్యలు. స్థానికి స్వరిపాలనను. q) 5سيح কয়েত ةS - مي యూనియను, నునిసిలిటీ, బోర్డు, నొ-కాన్ఫిడెన్సు, కాం |్పరేషను, التيکايي ويعرا కౌన్సిలరు, చేరు మేను, సెస్సు, టాక్పు, లోకల్ ఫండు.