పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/645

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


584 ఆ O ధ్ర భా షా చరిత్ర ము త - ట: తామ్రూప్ (టామ్ జాన్'); తక్యా (టెక్కా); పె, ്ഠA് (టంగు). థ - ఠ: ధో (రోకు). థ - త: నథ్ (నత్తు). ద - జ: గిర్గా (గిరజా); బర్ – ఆవుర్ద్ (బరాబర్ట). ద - ట: గుంబద్' (గువ్మటము). ど3 - る: で5マ尺「 (డాగు); তে-০25® (డాబు). ధ - ఢ: ధోకా (థోకా); ధవ్కూ (ఢంకా). ధ - త: హి, ధడాకా (తడాకా). ధ - ద: హి. ధడ్ ధడ్ (దడగడ). న - ల: నుక్సాన్ (లుక్సాను); సున్నతి (సుల్లి); లీల్, లీలా (నీల, సం, నీల\. ) ෆ් £3 .)అగా); 3ৈহত S (దుకాణము( יסק8 : : ధఫ్తర్ (ద స్తరము). K ഠ - గు: రఫు (రప్ప). - ?): నున్సిఫ్ )نکئD:دده دي(, సoణాఫ్ (సంజాబు); సరాఫ్ (సరాబు); ముల్లఫ్ (ముల్లబీ); వుకుఫ్ (నాక బు). బ - ప: బున్యాద్ (పునాదు), బెతాబీ (బేతా) కస్బా (క స్పా). బ - వ: కబుల్ (కవులు, కౌలు), మేజ్డ్-బానీ (మేజువాణి); న్యూస్ (నవాతు). వు - న: తామ్రూమ్ (టామ్జా ). వు - వ: మలవులా (వూవలత్తు). . సం. య = జ = జ: అ, కజా (కళ్లా). 23 23 య - ఎ; యూర్ - మిత్రుఁడు (ఏర్భాయి) వె. యూకాయక్ (ఎకా ಹಹಿಳೆ), ర - ల: వె. గుట్రీ, (గుజిలీ), వె. దార్చిని (దాల్చిని) అ. దరాలి (దలాలీ) జర్తార్ (జలతారు); జర్లానా (జుల్తానా, శ. ర). öー 3: 6法g・5丁 (ఉజ్జాడు); నారా (నాడా). e9 - డ: బట్వాణా (ಬಟಡ); ప (పగిడీ); హ టైూ హజ్ర. (అడావడి, శ. ర. అడావుడి),