పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/644

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


తెనుఁగునఁ జేB్వ యన్యదేశీయ శబ్దజాలను 583 (11) అనునాసికీకరణము-ము (ముసాంబ్రను); নত, ত") చేF (పాంజేబు); హర్మజ్ (హుకుముంజ); గామ్న్గా (কর্ত০ত), ৩ERS (ముందస). (12) అనునాసికము లోపించుట:_ృ్సకా (చీటి); మంజిల్ (మజిలీ), హల్లుల పరివ ుర్తనము. క - గ: తక్షాంూ (తిగాదా, తగాయిదా); :"ত","তo (నగారా), నగ్రోవ్ (నగదు). క - ఖ: తన్కి_F (తనిఖీ). ఖ - హ: మఖ్నుల్ (మొహమలు, శ గ). ဒုံ) - ဋီ’: ము సార్ (ము క్తసభ); అబోట్ (అకోు); ఖై రాత్ (కై రాతీ) ఖున్ (కూనీ), ఖా (, , (కుజ), నా" (కేవు); క్ష — 3: 2)ক তত্ব (బిచానా); గాప్ఛా (గావంచా), బ్బ (బర్చి) ( ట కు). జ - ద: త్ర గ్రాఫ్టా (తగాదా); ఆజర్గా (ఆదుర్గా), 28 అ, తావి (తా వేదు, తాబందు); కాగజ్ (కాగిళను), నున్ (వూదుము). జి - గ: పిన్ జాన్ (పింగాణి). జే _ స: వె. త్ర రావ్ (త్రాసు). क्लॐ జేనా (ఖబానా); ఇజే- (జా ); వె. అల్లో జే - 23: இ) (అల్గోజా), వె, 5 (జాగీరు). ర్పు - జ: తామ్రూప్ (టామ్ జాన్); రూట్ (జాటీ), రుగ్గా (జగ డము); రుండా (జెండా); రి (జారీ); ఝాగాల (జాలగు) - త: టట్ట్ (తట్టు); టో (శోT). (نیم \ e.D ర - ట: పేండ్ (పేఁట) ပဲ့ခံ -် : ఢక్కేల్ (ర కేల్ )