పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/456

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


సి Q ధి - , ప, క ర ణ ము. 397 2)アヤo "" } 7 به هر ۲ از ۱ مسعー、R- エー〜ス、。 نيس ، ه ཁ་ཚོད་ వీరా , I. 327. ఆది, యే చెప్ప; విరా III 53 లే, దేతిల్స్వను ఉద్చో, III, 171. కీ, డేనుగువంశ, దోణ ; III. 188 ఏ, లాపరినొందు y ※Q冷 _2 (vi) ఆశ్చర్యాద్యర్థకముల - • ఆది II. 230, ఓ, సూ తక్షక; eర V. 97. ఓ చెల్ల; న్వి IX. 92 ന്നു so o, హి కృపనూలి. & (viii) e, še, ఏల వె , అర. I. 148. ఈ పురుషోత్తముడు; అర, VII :1). ఈ : "5 هي J- يلاع విరా. 1, 207 ఏ తేఱఁగున; ఉద్యో 11 225. ఆ తెలిది, 25 ఏప్రిల్వ ఈ కూడిన; 250 ఏ చక్కన్; శ్చాతి V. 587 ఏ తెలివున, (1x) ర్థనార్ధములపై 3) (? G— విరా, II, 89. రమ్మాచూతము, గోణ V 128 డగ్గఱు, నూతి లఁకక; కర్ణ III. 102 అ్పుడ, చూతెగియె , శాంతి VI 100 ఐ , జూతువాక్య అశ్వ, I. 173, చూ, వేతవు; II, 97, ప్రసాదింప, వేక్ష రుణా కర; నిర్వ. IX. 92. పాఱవై చితిం, బొకొeుగా మి. (x) విశేషణముల పె -سسQ సౌ- . I. 98. పిన్నతునియలు (1) సృష్టికర్మభారయ సమాసములవై ○ 2— e S. VII, 277 s-ššoxeo, ed. VII 292, e, ట్టి తెఱంగు ; *క్ష : o, 蠱 I. క్ష ఉదో$ 5۔ .۔ > x ,۔ Q )( סרת విరా. I 98 నుగ్గు సి, యు "పకు ; విరా. III 147 శ్రీకల్మి , ಜಿ .. 78. నా I-టి ; ఉదో 1 .866 నూతి డి ; II, 235. నాకొడుకులు ; 250, నీ చెప్పెణీ ; III. 7. అ, తలుపు ; ། ངུལ་6 a. II. 302. చెత్తా, శల్య II. 114. సాహసం, ఋతిడియె సౌప్తి 1, 181. చెయు )పు, స్తి, I. 161 సిచె (رناتنیا ప్పిన ; శాంతి. 181 నీ, చెఎ్పన, V. 188. గో, నేరు , 185. చూ, చు తే అంగు; VI. 851. శ్రీకానిలి; 123. శ్రీపొలుపు; ఆను, 1 72. త్రో, చుత లంపు ; II. 188. పోనుతల పు; ఆశ్వ, 1, 179 ఇ, తెఱుగు , స్వర్ల 25, సంతసం, బుకి లిమి ; నివ్వ V, 57 మి , టి యి ; VI. 60. పో, నుతలఁపు; VIII. 81. È, F, G). శౌసెసనుల గును N ని . " నా దేశిని ధాన మి కి నిఁకుచున్నది పదు నేనవ శ తాబ్దముని 9) ను ని వె";ు) ను "ును ^ ఫెయిలంనును నా దేశపు Q (Y)