పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/335

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


274 ఆ O ధ్రు భాషా చ రి త్ర ము విఱుగఁబడు - ఆము. VI. *;f • వెఱవెఱసాటు, రా, అ. కాం. కవిక. iI. * X వెఱవేకి - బ. 189, విఱుగడ - వా, II. * నెణ్ణి - తి. శాం. III ; త్రో, * విఱుగు - కు, II, 7 , తి. విరా, |IV ; రావూ, VI. V. ప్రభా. V ; - 1485, వేవు ( అు ?) ఉ, రా. IV. విఱుచు. స. I. 209 ; పు . IX. # వేనూఱు-నృ. I. 95 ; 3. 852. 116. వేఱడము - భో. VI. * (రూ,

  1. విఱ్చు - కొను. 11... ; vT. విజ్ఞవీగు - భల్లా, III. X వేఱిఁడి - తి. ఉద్యో, III. ఉ.

వీఱడి. హరి. IV, V వీఱిఁడి. (రూ. వేఱిఁడి.) పెంగివుగాఱు - 1269,

  • వేఱు - భేదము - ఉ. I. 168 ; బ. 25; తి. విరా. I (కన్న, ఏeట్; వెజఆు. బేళ్, బేఱు " తమి. వీఱు, వేఱు , ; వెన్నెజ్వగుణ - 1218. వేఱ్ఱు ; మళ. వేర్", వేఱు).
  • | . చేనత్తక్షక జ్వే, బేవు

వెఱ - కు, II, 95 ; తి. . III. .e3-;( కె ; తమి. వేచాఱు۔) وعك 3ة గ్దాం 9ۓe * 5esco – es5. VII. 158 ; తి ; ఉ. హరి. V ; (కన్న బెఱగు : #. . . կ- Ο تاريخ( - తమి. మళ. వెఱి). ; 尋 ) ; సంకణాజు - 1275, వెఱక = వెండ్రుక. చూ. ఎఱక. ... e3:30. VI. * ; సతాడ్లపూణ్ణి - 1187. N. &SO or చంద్రాం. II. సిఱరనూండి 18 . ; సుంకeలి – 1145 ; - VI. 638 సుఱసుల9 - తి. నిర్వ, VII. . 1131 ـ وبعs o ويعمrنتK +

  • వెలచఱచు . ఆ. V. 260 ;

§. I. 209; §. II. 305 ; é. VIII. 41 ; 197; 8.

  • Ses 5o – es. I. 146 ; es. IV. بقيادية من 4 و 124 .I مرنة و278 .VIII ، و 2013

పూ. VII. 2కీ • పూ. VIII 46 : / సామ్ర _ ఒక తీx. రూ. సొల్ద " . مي كومية - ويمني و84 ,71 و41 له و 8 و 204 .I .ك. s . . Ф 9یج 208 : ప. 87, 406 ; ఉ. హరి. VI. ' : శోంపజ్యే . vi. 888, X వెఱపు - తి. హజాల9ను. * వెఱబొమ్ల - విక్ర, I. హబొంతకాలకి,