పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/319

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడలేదు


ఆ O ధ్రు భాషా చరిత్ర ము

  • చిఱుత - చిన్న ఆ. IV. 269; చెఱఁగు - తి. విరా, TV * ; §. II. 228 ; &. VIII, 15 ; $. o**-. VII.* ; § . VII. ($*$.

I, 667 ; છે ; ૨૭. 81. సెఱగు ; తమి. చిఱగు.) V చిఱుత = చిన్నపులి. చెఱకడము = బెల్లము - ఆము. /చిఱుత - సానుకోల. II. * X చిఱుతనగోడు - ఒక బాలక్రీడ, చెఱకు = ఇతువు - ఉ. VI. 64 ; <5$. III. Só. I. 30 ; 65, số cô. VI ; - 1128 ; X చిఱుబంతి పసపు - భీ. IT. * రూ. చెఱుకు. s . II. * చెఱకుంబల్లి - 1182. చిఱువూవిండి - 1182. చెఱకులకి _ VI. 207, , చిత్తావిండి - 1167. చెఱకు వాడ - 1124. చిఱువు - హరిశ్చ. I. হু" , + చెఱకూరి _ VI. 205. | + তত. అర. Tহত০. II. 導 చెఱచు i పూ. II. 225 ; é。 vᎩ చిఱ్ఱ. = కోపము ; చింపిరి. VI. 225 ; తి ; రూ. చెఱుచు - ఆ. చిఱ్ఱచిఱ్ఱ . వి. ప). VII. * ; చూ. V. 189.

Rటిeఠిచెఱలాడు. / చెఱ చెఱలాడు. vo చిట్టి = ఒక కూరాకు. చెఱపనఁ జేట - జె . IV. V చిట్టిప్ప = ఒక బాల క్రీడ. | / చెఱపు, రూ, చెఱుపు. V చిఱ్ఱు - 3৮e. చిఱ్ఱ. చెఱవు - వును. IV. చిఱుముత్థాడు &9, - :) তে০. II. చెఱలాడు. భో. V ; 65. 35vð. IV ; ðv. GS30. § చెఱసాల, "ভত০. * చెఱి _ స. I. * రూ. చెఱు. V చిఱుము శ్లాడు = భేదించు. చెఱకుల (మల్లిరెడ్డి) - 1280. * చీఱు = పిలుచు ; కన్న, చీఱు చెఱుగు. ఆర్చు చెఱుచు - IV, 812, (చెఱ్చు + చీఆు, చూ, గీఱు ; కన్న చీరు. 1165 , - IV, 884) . చీఱుచు - ప. 852. X చెఱుప - నృ. IV. 86. చెదఱు (రు?) ; కన్న చెదఱు: * చెఱుము. రూ. చరుము, చ తబు. చిదఱు. మురు. £e9 — &. VIII. 48 ; $. II. * చెఱువు - తి. శాం. III ; బ• 491 ; 8. Fంతి. II, (కన్న, సెతె ; 181 ; - 1074, 1084, 1181, 1185., 6bo. ದಿ) 1187, 1147, 1275, 1882, 1844 584 .WI. 406; VI - ;1518 , کوچg 5e