పుట:Andhra bhasha charitramu part 1.pdf/233

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


153. రేచు.

విశేష్యములపై: పెడ -; పెర -.

154. రేపు.

విశేష్యముపై: పెర -.

155. వచ్చు.

విశేష్యముపై : ఎత్తు-.

క్త్వార్థకములపై : అచ్చి -: ఐ -; కొని -; చుట్టి -; తిరిగి -.

156. వట్టు.

విశేష్యముపై : నీరు -.

157. వలయు.


విశేష్యముపై: రూపు -.

133. మాయు.

విశేష్యముపై: మచ్చు -; రూపు-.

134. మారు.

విశేష్యముపై: పిలుకు -; పొల-.

135. మార్పు, మారుచు.

విశేష్యములపై : పొర -; కుండ -; పొల-;

136. మా

విశేష్యముపై: ---లు -; పిలుకు -; పొరి -; వ్రాలు -;విసి -;

137. మాలుచు.

విశేష్యములపై: పొరి-.

138. మించు.

విశేష్యములపై: తల-.

139. మిగులు.

విశేష్యములపై: తల -; మట్టు -; వీను-.