పుట:AndhraRachaitaluVol1.djvu/372

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

సీ. కలశపాధోరాశి గర్భమందు జనించు

నలల బంగారు టుయ్యాలలందు

నల చతుర్దశ లోకములను బావన మౌచు

దనరు మణిద్వీప తటములందు

గొడుగులు వంచినట్లడరు కదంబ వృ


క్ష వితాన శీతల చ్ఛాయలందు

శ్రీల జెన్నా రెడి చింతామణీ భద్ర

సింహాసనము పార్శ్వ సీమలందు


పాల కడలి చలువ దేలు తెమ్మెరలందు

నీడు లేని పసిడి మేడలందు

గౌరి లోకజనని కామేశ్వర స్వామి

ద్రిప్పి కూర్మి నాదరించు గాక!


క. ఈ మహనీయ గ్రంథము

గై మోడ్చుచు నంకితమ్ముగా నిచ్చెద నే

బ్రేమ బెనుప నోచని నా

కామేశ్వరు నెత్తి పెంచు కామేశ్వరికిన్.

              ____________