పుట:Andhra-Bhasharanavamu.pdf/92

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


సీ.

సాస్నయుఁ బెద్దడో లను గంగడో లనఁ బడగనా టెక్కము ఫణము దనరు
నస్థిమయూరాఖ్య లలరు నెమ్ము లనంగఁ బసి యన ధేనువు పవన మెసఁగు
మందు రోష్ణీషము ల్మనును బాగా యన గుఱుతు పక్కియుఁ దగుఁ బులుగు నాఁగ
సస్యభేదాంబుధు ల్చనుఁ బాలవెల్లినా బాటనా దిక్కుత్రోవయుఁ జెలంగుఁ
గుసుమితామ్రంబులును మచ్చగుఱ్ఱములును మనుచునుండును బూచిననూపు లనఁగఁ
గ్రొత్తముట్టన నూలు బోఁగను సమర్త పొలుచును వినంగ శ్రీమాతృభూతలింగ.

47


సీ.

మొసలియు డేగయుఁ బొల్చు బైరి యనంగ రాజరాత్రులు రేలు నాఁగఁ దనరుఁ
బ్రణతియుఁ గౌముది బరఁగు వెన్నెల యనఁ బూవునా సొగసును బుష్ప మొప్పు
వేగంబు పాళెము వెలయు వేళ మనంగ వైరవేగము లగు వేర మనఁగ
లూటినా దవుడపుండును దండు వయి దోఁచు నాటనాఁ గ్రీడ నాట్యము చెలఁగు
వ్యాసటిక డేగయుఁ జెలంగు వేసడ మనఁ జెల్లుఁ బైమేడ యొప్పు మేలి ల్లనంగ
మెఱుఁగురిక్క లనంగను బరఁగు మిన్న నైనచుక్కలు పగడంబు నచలవాసి.

48


సీ.

సమమిత్త్రసంజ్ఞలై చను బోటిగాఁ డన ముకుళంబు నిగ్గు పూమొగ్గనఁ దగుఁ
బునరర్థరజతము ల్పొల్బు వెండి యనంగఁ బరఁగు జీనియు గుంట పల్ల మనఁగ
హ్రదధౌతవస్త్రంబు లమరును మడుఁగునా నదరపాదాభిధ లడు గనఁ దగుఁ
బొలమరి యనఁగఁ గాఁపును వితమరి దోఁచు భగినియుఁ దల్లి యప్ప యన వెలయుఁ
దాని కట్టిన యట్టిచందనపుచెక్క పొడియుఁ గమ్మయుఁ జాబనఁ బొల్చియుండు
జురుకు లనఁ జెట్లచీమలు నురులు దోఁచు భూతిలసితాంగ శ్రీమాతృభూతలింగ.

49


సీ.

ఓడ భిక్షాభేద మొప్పును జోగునా నలుఁగునాఁ బరివాహ మాయుధ మగు
షట్సంఖ్య నూఁగారుఁ జనుచుండు నారునా నాలునా ధేను భార్యాఖ్య లమరు
విటతాట మనఁ గీళ్ళు విఱిచి పెట్టుటయు దయ్యము పట్టియుండుట యమరియుండు
సత యనఁ బల్లము సప్తసంఖ్య చెలంగు నాశయు వృత్తమౌ నక్కఱ యన
నుదక సంభూతిబల మగు నూట యనఁగ నుపహతియుఁ దావు నెట్టన నొప్పుచుండుఁ
జంద్ర నవనీతఘుటికలు చనును వెన్నముద్ద యని పల్క శ్రీమాతృభూతలింగ.

50


సీ.

కలుషదేశమ్ములు చెలఁగుఁ గలంకన నెద యన భయమును హృదయ మెసఁగు
బండికుంపటి చిల్కు పరఁగు గొళ్లె మనంగ నొరయిక కోశంబు నొర యనఁ దగు
నారోహణ శ్రేష్ఠ మలరు నెక్కుడు నాఁగఁ గలుపునాఁ బెరుగును గాద మొప్పు
ధనురగ్రగుణములు దగు గొనయం బన నొప్పుఁ గచాటను ల్కొప్పు నాఁగఁ
బంట యొబ్బిడి సేయించుపని వసంతమును విభాసిల్లుచుండు నామని యనంగ
నానవా లనఁగాను జిహ్నంబుఁ గాఁచుపాలు నయి యొప్పుచుండును నీలకంఠ.

51