పుట:Andhra-Bhasharanavamu.pdf/90

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


నల్లిబిల్లి యనంగ నలుఁ బెనంకువ నిలకడ దనరును నిట్టల మనఁ
గన్గిలు పనఁగను గన్గీటు విలసిల్లు సెసకమం చనఁగ నుల్లసిల్లుఁ జలము
అలరు దొంతరవళులపే రంటె లనఁగ నీరతార లనంగను దాఱుమాఱు
లలకుచుండును గాజురా యన హలాకు భూతిలసితాంగ శ్రీమాతృభూతలింగ.

29


సీ.

అదనునాఁ దఱినాఁగ నలరును సమయంబు గద్దింపు వెలయును గద్దన యన
నొనవెట్టు నాఁగను దనరును పొంచడం బడరును జూఱ యంచనఁగఁ గొల్ల
చెచ్చెర యనఁగను జెలఁగును సులభంబు పస యన స్ఫురణంబు పరఁగుచుండు
నైద మనంగను జనును గోదుమపిండి క్రమ మొప్పుచుండు సరవి యనంగఁ
జిటికిరింత యనంగను జిటీక యనఁగ వ్రేల్మిడి యనంగఁ దృటిపేరు వెలయుచుండు
సవసవ యనంగఁ గొద్దిగాను వినుట తగు భూరిభవభంగ శ్రీమాతృభూతలింగ.

30


గీ.

భుజయుగంబున జందెముల్ పోల్కి మెలిని, బెట్టి యున్నట్టిదుప్పటి గట్టిగాఁగఁ
గట్టు కట్లొప్పెసఁగు నరిక ట్టనంగ, భూతిలసితాంగ శ్రీమాతృభూతలింగ.

31


సీ.

బద్ధపరికి యనఁ బలుచనిబిళ్లయౌ నెదరు నా సందుక ట్టెసఁగుచుండుఁ
బంపునా నభిచారవాచకం బౌను దూర్పార యంచనఁగను బవన మొప్పు
నఱజాతి యనఁగను నలరును జెడుజాతి బన్నిక యనఁగను బన్నుట దగుఁ
జెల్లుబడికిఁ బేరు చెలఁగును రప మనఁ గందువ యనఁ జమత్కార మెసఁగు
నెద్దులను కాళ్లు గట్టి క్రిం దేయు టొప్పుఁ గోలగగ్గెర యనఁగ దిగ్గో లనంగ
వెలయుఁ దినరోజు మునుమునా నలరుకోయు పయిరుకును ముందు పైరుగాఁ బార్వతీశ.

32


గీ.

పరఁగు నాకస్మికంబు డబ్బా టనంగఁ దనరుఁ బెడకంత యనఁగను దప్పుత్రోవ
ప్రబలు ముఱుత్రోవనాఁగ దుర్గంధపదవి, వ్యగ్రతయుఁ దోఁచుచుండుఁ జూపరమ నభవ.

33


గీ.

నెమలియీఁకలఁ బేనుదారములపాగ, పెట్టమని పల్కఁగాఁ దగుఁ దెట్టు కొఱకు
ముండ్ల నల్లినతడకయై పొలిచియుండు, తడుకుఁబెండె మనంగఁ జంద్రార్ధచూడ.

34


గీ.

గాదె పోలిక నుండెడి కాఁగు పేరు, రంజణి యనంగ వెలయు నార్జనసమాఖ్య
యడరు రజన యనంగను గడన యనఁగ, లంప యన దొంగమేపు చెలంగు నభవ.

35


గీ.

ఘటవిశేషంబు లైరేని కడవ లనఁగ, బూజుగు లనంగ బుడ్లనఁ బొలుచుచుండు
గాజులను గూర్చు చేరులుగాఁ జెలంగు, చుండు మల్లార మనఁగను సోమభూష.

36


గీ.

చెంపలను మూసికట్టుట చెలఁగు గౌద, కట్లనంగను గడుపులోఁ గలుగుజాలి
యలరుచుండును జుమ్మచు ట్లనఁగ భక్త, పోషకాపాంగ శ్రీమాతృభూతలింగ.

37


గీ.

పల్లముల నిరువంకలఁ బరగుఁ పట్టు, త్రాళ్లు వెలయుచునుండు లాలసరు లనఁగ
వెనుక మోఁచేతులను గట్టిపెట్టు టొప్పు, లాఁకకట్టు లనంగఁ కైలాసవాసి.

38