పుట:Andhra-Bhasharanavamu.pdf/54

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


నాఁగఁ బాదాంగదం బొప్పు నందె యనఁగఁ బెండె మనఁ బెండియంబనఁ బెండెర మన
గాను బెండేర మనఁగఁ దద్గతవిశేష మెసఁగుఁ బాడిగ మనఁగ బాలేందుమౌళి.

150


సీ.

గంటయం చనఁగను ఘంటయౌను బురుజు చిఱుగంట మువ్వ గజ్జె యన క్షుద్ర
ఘంటావిశేషంబు గన్పట్టుచుండును మను వీరమద్దెనా మట్టె యనఁగ
బిబ్బలికాయనాఁ బిల్లాణియనఁ జిటిబొద్దు నాఁగను గ్రమంబుఁగఁ బదాంగు
ళీవిభూషలు మట్టె లీవలరానీని తాకు పేర్మించనఁ దనరుచుండు
సేలయనఁ బుట్ట మనఁగను జీర యనఁగఁ గప్పడ మనంగఁ గోకనాఁ గట్టన మన
వస్త్రనామంబు చెలఁగును వలువ వలువు వలిప మన సూక్ష్మవస్త్రంబు వఱలు నీశ.

151


సీ.

విరళవస్త్రము పేరు వెలయం నుడుగరనా నడరు గడితము సుగ్గడిత మనఁగ
సాంద్రవస్త్రాభిధ చనుఁ బట్టుచీరనాఁ బట్టాంశుకము సూర్యపటము దనరు
సూరెపుటంబునా మీఱు సెల్లా సేలు సాలువ నంగను శాటికాఖ్య
వస్త్ర భారము పేరు వఱలు లుంగ యనంగ నిడుపు చా పనఁగను నెగడు దైర్ఘ్య
మడరుఁబరిణాహము తనర్సు వెడలుపనఁగ నంశుశాంతంబు చెఱఁగుకొం గనఁగ వెలయు
నంచలంబు విరాజిల్లు నం చనంగ భూరిభవభంగ శ్రీమాతృభూతలింగ.

152


సీ.

బద్దెయం చనఁగను వత్తి యనంగను జేకమం చనఁగను జెలఁగు దశలు
కమ్మియం చన నంశుకాశ్రావయవవిశేష మొప్పుఁ దద్విశేషమ్ము చిట్టె
యనమీఱుఁ గచ్ఛభేదాభిధాన మెసంగుఁ గాసె కుచ్చెల కుచ్చె కచ్చె పింజ
చుంగు రింగు నెఱక చింగు నెఱి యనంగ నీవి పోకముడినా నెసఁగుచుండు
వస్త్రపుటి దగు నొడియనఁ బటము దనరుఁ బడమనఁగ ధౌతవస్త్రంబు పరఁగు మడుగు
మడుత మడి చలువ యగును మనును నింత వన్నె గలకోకపే ర్హేరవలియన భవ.

153


సీ.

కావియం చనఁగను కాషాయమై యొప్పుఁ జందురుకావినాఁ జనును రక్త
వస్త్రము చెంద్రిక వన్నె నాఁ జెంగావి యనఁగఁ గౌసుంభమై యలరుచుండు
నరుణవస్త్రంబు తోఁపనఁ దోఁచుచుండును నీలవస్త్రం బగు నీలి యనఁగ
సిక్థపువస్త్రంబు చెలఁగు నత్తనఁగను మాంజిష్ఠ మెసఁగును మంజిడి యన
పప్పళి బవంతి కరయంచు పట్టెమార్పు మాదళంబులు దళ్ళు బొ మ్మంచు లుడుత
చాఱ లేనుఁగడుగు లనమీఱు నిట్లు చిత్రవర్ణవిశేషము ల్చిత్స్వరూప.

154


సీ.

జరబాజు నేరాజు బురుసా తగటియనఁ గల ధౌతవస్త్రము ల్చెలఁగుచుండు
నవి నల్లచాయచే నలరుచున్నను గసీసం బనఁగాఁ దగు సరి యనంగ
నీవస్త్రముల వేయి నెసఁగుదారం బగుఁ గంచెల ఱవిక రైక యన నడరుఁ
గంచుళీనామంబు కాంతోత్తరీయంబు పయ్యెద పయ్యంట పైఁట పయిఁట