పుట:Andhra-Bhasharanavamu.pdf/104

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


చ.

చరణసమజ్జనావనవిశారద
శారదచంద్రరుక్తిర
స్కరణచణాయమానముఖసారస సారసమంచితోక్తిని
ర్భరకవితారసైకసులభాయితరూపక రూపకంఠసుం
దరలతికాసమానదయితాభరణాంగ రణాంగణప్రియా.

145


మాలిని.

సకలభువననాథా సంతతస్వావబోధా
మకుటఘటితసోమా మంగళాధారనామా
సుకవిహృదయగేహా సుందరస్వచ్ఛదేహా
యకలుషనిజచర్యా యాశ్రితామోదకార్యా.

146


గద్య.

ఇది శ్రీమత్పరమేశ్వరకరుణాకటాక్షసంప్రాప్త సర్వజ్ఞత్వాదికతిపయగుణస్వ
సామ్య తదితరసకలగుణనిరౌపమ్యాసేతుహిమాచలఖ్యాత మహోద్దండకవి బిరుద
ప్రశస్తసీతారామార్యవర్యతనూజాత శౌర్యధైర్యస్థైర్యాదిసకలగుణచిరత్నరత్న
రత్నాకర శ్రితజనశ్రీకరకోటిసమాఖ్యవంశసుధాపయోధిరాకాశశాంక ఘంటికా
తురగ నీలాతపత్త్ర హనుమద్ధ్వజ మకరకేతన దివాదీప నవవిధభేరికాదినిఖిలబిరు
దాంక బృహదంబికాకటాక్షసంజాతసామ్రాజ్యధురంధర విమలయశోబంధుర కర్ణాట
చోళపాండ్యమహీపాలాధిసంస్తూయమాన శ్రీరాయరఘునాథమహీనాథ సభాం
కణ బిరుదాయమా నార్యనుతచర్య వేంకనార్య ప్రణీతం బైనయాంధ్రభాషార్ణ
వంబునందు సర్వంబును దృతీయకాండము.

సంపూర్ణము