పుట:Adhunikarajyanga025633mbp.pdf/20

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


 • ఆస్ట్రియా సమ్మేళన రాజ్యాంగము 42
 • కెనడా రాజ్యాంగ విధానము 43
 • దక్షిణాఫ్రికా రాజ్యాంగ విధానము 44
 • జూగోస్లావియా రాజ్యాంగము 45
 • ఐరిషు ఫ్రీస్టేటు యొక్క రాజ్యాంగము 46
 • ఆస్ట్రేలియా రాజ్యాంగము 47
 • స్విట్జర్లాండు రాజ్యాంగ విధానము 49
 • అమెరికా సంయుక్తరాష్ట్రములు 50
 • పౌరసత్వపు హక్కు బాధ్యతలు 52
 • ప్రభుత్వాంశముల పరస్పర బాధ్యతలు 73
 • పురాతనపుటేర్పాటులు 73
 • రాజుల నరికట్టుట 76
 • శ్రీమాంటెస్క్యూగారు 78
 • వారిభ్రమ ప్రమాదమునకు కారణము 79
 • అమెరికా రాజ్యాంగ నిర్మాతల భావములు 80
 • అమెరికా రాజ్యాంగపు విపరీత సౌధము 81
 • శాసనసభయందే మంత్రాంగవర్గము ఒక భాగముగా నుండుట83
 • న్యాయాధిపతులు 86