పుట:Abalaa sachcharitra ratnamaala Dvitiiya Sanputa.pdf/61

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది
47
మొల్ల

                 ఉ. పున్నమచందరుందెగడిపొల్పెసలారేడుమోముదమ్మియున్
                     గన్నులు కల్వఱేకులను గాంతి జయించెడుఁ గానిరక్తిమన్
                     జెన్నుదొలంగియుండవఱచేతులుఁబాదములున్‌దలంపఁగా
                     నున్నవి వర్ణముల్ గలిగియొప్పుతొఱంగదు రాఘవేశ్వరా.

ఈమొల్ల కుమ్మరకులమునం దుద్భవించియుఁ దనవిద్య వలన నుచ్చవర్ణమువారిచేఁ గూడ గౌరవింపఁబడఁ బాత్రురాలాయెను. ఇట్టివిద్య మాసోదరీమణుల కందఱకును గలిగినయెడల మనదేశ మితరదేశము లన్నిఁటికిని మాన్యస్థాన మగు ననుట కెంతమాత్రమును సందియము లేదు.

Abalaa sachcharitra ratnamaala Dvitiiya Sanputa.pdf