పుట:Aandhrakavula-charitramu.pdf/654

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

గౌరన మంత్రిఈ కవి హరిశ్చంద్రోపాఖ్యానమును నవనాథచరిత్రమును ద్విపదకావ్యములనుగా రచించెను. ఇతఁడు హరిశ్చంద్రోపాఖ్యానమునందుఁ దన్నుఁగూర్చి యిట్లు చెప్పుకొనియెను.

ద్వి. సింగనమాధవషితిపాలమణికి
     మంగళమూర్తికి మంత్రియై జగతిఁ
     బొగడొందు పెద్దనపోతరాజునకుఁ
     దగిన తమ్ముఁడు యశోధనుఁ డెల్లమంత్రి
     చెట్ట పట్టంగ నోచినభాగ్యవతికిఁ
     జూట్టాలసురభికి సుందరిమణికి
     ఘనుఁడు వల్లభమంత్రి గంగాంబ గోరి
     కనిన పోచంబకు గారాబుసుతుఁడ
     ధరణి నమాత్యరత్నంబనఁబరఁగు
     ధరణిమంత్రికిఁ గూర్మితమ్ముఁడ ఘనుఁడ
     భూతనాయకపాదపూజాభిరతుఁడ
     గౌతమగోత్రుండ గౌరనాహ్వయుఁడ
     సరససాహిత్యలక్షణ [1] విచక్షణుఁడ
     బిరుదవిఖ్యాతిచేఁ బెం పొందువాఁడ

ఇచ్చట నెల్లమంత్రికిని పోచాంబకును బుత్రుఁడయినట్లు చెప్పఁబడినను పుస్తకాంతమునందు


  1. [చక్రవర్తి - అని పాఠాంతరము, అదియే సరియైనది.]