పుట:Aandhrakavula-charitramu.pdf/3

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

ముద్రణ 1000 ప్రతులు


పింగళ - మాఘము

ఫిబ్రవరి - 1978

సర్వస్వామ్యములు ప్రకాశకులవిఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ

సహాయమున ముద్రితము

కాగితము ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వంనుండి

తగ్గింపు ధరకు లభించినదిమూల్యము : రు. 50-00


సుజన రంజనీ ముద్రశాల,

రాజమహేంద్రవరం